``Kom binnen van het weinig omvangrijke naar het diep ontvankelijke``

 

Dit is het thema van mijn blogs. De gedachten gaan allemaal over het keren van de focus van verlangen op de buitenwereld naar de rijkdom en diepte van de innerlijke wereld. Om dan vanuit dat volle geestelijk-spirituele punt de wereld en mensen om ons heen te ervaren en onze rijkdom te kunnen delen.

Sommige teksten zijn al in de loop van de jaren ontstaan maar worden nu pas geplaatst. De data bij de blogs hebben met de plaatsing te maken niet met de ontstaansdatum.

Mijn verlangen is dat wanneer je één van de blogs leest, jij iets ervaart. Misschien door een aangehaalde oefening uit te proberen of  door een gedachtegang die bij jou ergens een nieuw lichtje aandoet.