De oorsprong van alles

 

Hier is een gedachte: Alle pijn en ellende wordt veroorzaakt door een misvatting; Namelijk dat wij en al het bestaande iets anders zijn dan Licht. Alsof de ander ook niet het Licht is en alsof er aan beide zijden van een tegenstelling zich niet hetzelfde Licht als centrum bevindt.

 

 

Maar wanneer er een aanvaller voor je neus staat dan handel je. Het is heel veel gevraagd om dan in een flits je Onsterfelijke Allesomvattende Licht te erkennen en niet te handelen. In het boek `de Meesters van het Verre Oosten` een verslag van een reis, wordt dit Licht aangewend door Jezus. Hij zendt Zijn Licht als een straal uit zijn lichaam en stopt zo een horde woestelingen op paarden. Maar wij zijn er al twee eeuwen van overtuigd dat wij niet gelijk kunnen zijn aan Jezus en zullen voorlopig moeten blijven handelen.

 

 

Nu is geweld een extreme situatie. We kunnen ondertussen wel oefenen in het kennen en vergroten van ons Licht door  gedachten van dualiteit in ons leven te onderzoeken, alle tegenstellingen die we benadrukken: rijk-arm, man-vrouw,  donker-licht, fout-goed.  Of onze gedachten te scannen op alles over  ´ te kort komen´, ´het naar worden van de ellende in de wereld´, ´je pijn laten doen door een onbedachtzame handeling van een ander´. De oefening die ik nu zelf doe, door de dag heen gaat als volgt: elke keer dat er een negatieve gedachte in mij op komt over iets wat zich voordoet, ín mij of in de wereld om mij heen, zeg ik:

 

 

De oorsprong van alles is Licht

 

 

Omdat ik tegelijkertijd dan ook het Licht zie, dat in alle leven het centrum is, lost mijn aandacht voor het donkere op in dit Lichtpunt. Hierdoor lost mijn focus op dualiteit op. Alle tegenstellingen hebben hetzelfde Licht als centrum. Onze eigen keuze is het, van de maatschappij als overtuigingsvorm, om  een label aan verschijningsvormen te hangen, voorkeuren en weerstanden. Iets verder doorgedacht zou je ook nog alle positieve gedachten als dualiteit kunnen vatten en daar ook het Lichtcentrum van opzoeken.

 

 

Door het uitvoeren van deze oefening kun je jezelf wel een Lichtwerker noemen. Je brengt namelijk het Licht in elke situatie. De helende invloed en kracht die daar vanuit gaat kunnen wij ons niet voldoende voorstellen. Je voelt het wel in je eigen lichaam, de verlichting en kalmte die het teweeg brengt.

 

 

 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0