AUM

Waarschijnlijk ken je wel de AUM klank.  

 

Nu vond ik een beschrijving over de oorsprong die ik met je wil delen.

 

 

Ik vond het in het (ik zou zeggen Heilige) boek de Meesters van het Verre Oosten. De schrijver heeft rondgetrokken met  een onderzoeksgroep in de Himalaya, eind 19e eeuw. Ze maken daar kennis met  spirituele meesters die voor ons onvoorstelbare gaven bezitten. Denk hierbij aan het zich over kilometers kunnen verplaatsen binnen enkele ogenblikken, hun lichaam bewust verlaten bij het heengaan, een hoogte overbruggen in een oogwenk. Alle behoeften die er zijn worden ogenblikkelijk gematerialiseerd. Ze zijn bevriend met Jezus, hij vereert hen regelmatig met een bezoek en een toespraak en dan lopen de rillingen mij over mijn rug bij het lezen en voelen van zulke geestelijke schoonheid. Door het reisverslag heen krijg je als lezer sleutels aangereikt om je hoogst mogelijke potentie te leven. Stukje bij beetje dringt het tot mij door dat ik maar een klein percentage van al mijn vermogens gebruik. Een stug stuk in mij gelooft  het ook niet helemaal. De vele mantra´s die worden aangereikt gebruik ik afwisselend dagelijks. Om zo mijn geest en lichaam vertrouwd te laten raken met de macht van schoonheid die tot onze beschikking staat en die mij en jou doordringt en omringt.

 

 

Het ontstaan en betekenis van AUM volgens het boek (blz 312):

 

 

`` Laat me u uitleg geven over het A-U-M. In sommige talen wordt de korte vorm OM gebruikt. Het juiste gebruik in het Hindoestaans is A-U-M. We zullen het daarom in dat licht behandelen. ``A`` is een keelklank. Wanneer u hem uitspreekt, zult u merken dat hij in de keel begint. Om ``U`` uit te spreken, moeten de lippen worden getuit. ``M`` wordt gevormd, zult u merken, door de lippen op elkaar te drukken, wat een resonerende toon geeft, als het zoemen van een bij . Zo zult u begrijpen dat het heilige woord AUM fundamenteel, ruim, allesomvattend, oneindig is. Zijn universum omvat alle namen en vormen.

 

We weten dat vorm vergankelijk is, maar het concrete of werkelijke, voordat vorm werd uitgedrukt, dat wat Geest wordt genoemd, is onvergankelijk; om die reden duiden we die onvergankelijke werkelijkheid aan als A-U-M.

 

De sadhoe onderricht zijn leerlingen als volgt: ``Tattoe-manoe-asi``. Wanneer de leerlingen door diepe meditatie en absolute Waarheid tot verwerkelijking komen, antwoorden ze slechts ´´soe-ham´´. De leraar zegt tegen de leerling: ``Gij bent God`` en de leerlingen antwoorden: ´´Dat ben ik, soe-ham``. Laten we dieper ingaan op de uitdrukking en op de antwoorden die de leerling geeft wanneer hij zich zijn Goddelijkheid, ´´soe-ham´´ realiseert. De uitspraak bevat twee medeklinkers en drie klinkers; de twee medeklinkers  s  en  h , de drie klinkers a , u (oe) en  m die een mediale syllabische klinker is. De medeklinkers kunnen niet worden uitgesproken als ze niet aan klinkers gekoppeld zijn. Zo vertegenwoordigen op het gebied van geluid de medeklinkers het vergankelijke, de klinker het onvergankelijke. Daarom zijn  s  en  h  ingedeeld bij het vergankelijke. A-U-M blijft over en vormt AUM het eeuwige.

 

O onderzoeker van Waarheid, AUM is de grote GOD. Wijzen bereiken hun doel, ondersteund door AUM. Wie ´´A´´ het eerste deel van AUM, beschouwt, beschouwt god in de wakkere fase. Wie mediteert op ´´U´´, het tweede deel van AUM, de tussenfase, vangt een glimp van de binnenwereld op en verkeert in de Geest. Wie mediteert op ´´M´´, het derde deel van AUM, ziet God als zichzelf, vindt verlichting en is onmiddellijk vrij. Meditatie op AUM, het hoogste zelf omvat ALLES.´´

 

 

Bij het mediteren op AUM voelde ik de A groot bij mijn rug, hoger en breder dan ik. De U (oe) trilde binnenin mij en de M wilde weer naar buiten om vorm te geven via mijn tweede chakra. Dan ziet het er uit als een driehoek waarbij de brede basis evenwijdig met mijn rug is en de punt er bij mijn tweede chakra weer uit komt om te creëren.

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0